ไฟล์Posterงานวิจัยแต่ละท่าน

Posterนักวิจัยลิ้งค์Posterนักวิจัย
3 Poster ณัฐสิทธิ์ อัตตะชีวะhttps://drive.google.com/file/d/126sx4Qmb9QcWqXe0rK9SVFCl0o379sgb/view?usp=sharing
4 Poster ธีรวัตร เศตะพราหมณ์https://drive.google.com/file/d/10bIOGXXgGaYTcJ7_n7S–1jsurc6aOAm/view?usp=sharing
5 Poster เพ็ชรนคร ผาดนอกhttps://drive.google.com/file/d/1HhlTh1hAx4C4YuvIeNPwEnPbWSPm4rq8/view?usp=sharing
6 Poster วิชชากร ประมูลจักโกhttps://drive.google.com/file/d/1DnRVdWs23Rsu7pm98hQzkqDb1Bl_hVbX/view?usp=sharing
7 Poster ศักดิ์ดา ยอดบุญธรรมhttps://drive.google.com/file/d/1frdAScdODR3acIHchGW6AqcgQXKzP-Vy/view?usp=sharing
8 Poster สุจินต์ โชติมุขhttps://drive.google.com/file/d/1SCk1OFsoaQ0iyJgtz5ej8EK_8gB3Zs5c/view?usp=sharing
11 Poster ชัยนะรินทร์ ทับมะเริงhttps://drive.google.com/file/d/16aWnMyaH8bSal7M0wnUSXIatt-1jM59y/view?usp=sharing
12 Poster ช่อทิพย์ จันทราhttps://drive.google.com/file/d/1wkHv2WydFVT0faCSoe1oRnlLh__wkKtz/view?usp=sharing
13 Poster เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์https://drive.google.com/file/d/1M_ljXTo9cflSMkdTXI75-KSxRW_8Q7a3/view?usp=sharing
15 Poster สุชานาฏ ภูงามเขียวhttps://drive.google.com/file/d/14d-uO9iof_3Sq3jqQlQUHkki3zKQJEgP/view?usp=sharing
16 Poster เยาวลักษณ์ เนตรพรหมhttps://drive.google.com/file/d/1mIZYhBnW4WcJghKHHnpsAEG-6wkBlau5/view?usp=sharing
17 Poster รุจิรา ธัญญานนท์https://drive.google.com/file/d/1oaf_R58S6B8DYIrkTOv5mvbYEHN53J-E/view?usp=sharing
19 Poster ผอ.ชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริhttps://drive.google.com/file/d/1f-Hy0qjYRMfoXtSBRbXX1EUs3KGiC7Mj/view?usp=sharing
21 Poster ธวัชชัย เกิ้นโนนกอกhttps://drive.google.com/file/d/16KaA9zgaNhtUg8YTd7ClpUsMdqgujRzK/view?usp=sharing
24 Poster ชัยรัตน์ เจริญสุขhttps://drive.google.com/file/d/11UOo2pvVIYivHTqVGOH-EaYXdOQWfwz7/view?usp=sharing
25 Poster ส่งพงศ์ บงแก้วhttps://drive.google.com/file/d/1N-T2p4oiRD51ybQcV9n3_ugY1GyS0z_N/view?usp=sharing
26 Poster เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่งhttps://drive.google.com/file/d/1n5v_-bhT0yC4uNXNYFyQ4QNAiIn0adOD/view?usp=sharing
27 Poster บุศราวัลย์ ชูภักดีhttps://drive.google.com/file/d/1ey5XJMMg9jhUVtDBciRJQKuq6w6hVo2w/view?usp=sharing
29 Poster เทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิhttps://drive.google.com/file/d/1eH-5Fq0Skhuju5nIreW2odTp4cnDHIB4/view?usp=sharing
30 Poster สุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์https://drive.google.com/file/d/1blaZ1hsM_-wop9JBI_b4INg7gp5Q86ty/view?usp=sharing
31 Poster พรทิพา สิติณาจักรhttps://drive.google.com/file/d/1i3cyZMdLmJuPFSlKJsRQ4igktWBAvNA_/view?usp=sharing
34 Poster อดิศักดิ์ ผุยมาตย์https://drive.google.com/file/d/1MbkTwd6rmjhqIgtgA9IcZ7GVylJuNFpg/view?usp=sharing
35 Poster ขวัญพิชชา หอมไกลhttps://drive.google.com/file/d/1aTHQn4sWspuCdY1gJyzT–Wzmds9RBE-/view?usp=sharing
36 Poster ไพรัช กรทิพย์https://drive.google.com/file/d/1TA00Rl4np27JlGyPha11-vh72j6BMvUP/view?usp=sharing
39 Poster จิรเมท สุกรีhttps://drive.google.com/file/d/1D27317kEghn1865o4n2P2P_l_rdxdzzm/view?usp=sharing
42 Poster ธวัชชัย เกิ้นโนนกอกhttps://drive.google.com/file/d/15bxExVI9MfsdTBZWk5RY7UIQJW1-SxBJ/view?usp=sharing
43 Poster ภาคิน คันธรินทร์https://drive.google.com/file/d/1rkMXOEhJz2D-gro36UZtGLmVwcobGdIl/view?usp=sharing
48 Poster อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญาhttps://drive.google.com/file/d/1CklEXSKWaeZo8LYYc5_qdaXIaRgoVZ6I/view?usp=sharing
51 Poster กันทิกา แก้วส่องhttps://drive.google.com/file/d/1U9dUce1UfX_m2iDoCJRvsF5vdlcq73_V/view?usp=sharing
52 Poster ราตรี งาชัยภูมิhttps://drive.google.com/file/d/1YS-wKjktAg5h88A410vJOHRpSEFlnloh/view?usp=sharing
53 Poster ธิติมา หมั่นเรียนhttps://drive.google.com/file/d/1pFgo9oRHfXOH2s2VlbNbPADkAPfX1YMD/view?usp=sharing
55 Poster พิเดช ระภักดีhttps://drive.google.com/file/d/1GyKUpigeCzDDd98kMRe9JD9d8TOi0tM9/view?usp=sharing
58 Poster  กุลนันทน์ ทองเมืองhttps://drive.google.com/file/d/1iOsW17tGEkAH_kI0hVIUeE1ptWNXVDf3/view?usp=sharing
60 Poster สกลรัชต์ กาเหย็มhttps://drive.google.com/file/d/1NaBSwvwK_Y7FMfeze81LoscbM0Z7oUZ-/view?usp=sharing
63 Poster สุรินทร์ สังข์สวัสดิ์https://drive.google.com/file/d/1yeCRKHvhdJNDqBp2od3IIWVzQ7AuJe5L/view?usp=sharing
71 Poster กัลยารัตน์ กำลังเหลือhttps://drive.google.com/file/d/1qNZ3iuSO-wc7k5zcS_opseRUeKXcB5-x/view?usp=sharing
73 Poster อัญชลี ชัยศรีhttps://drive.google.com/file/d/1-asR1xlm_17MXpw6qvbnJKRofL9QEPka/view?usp=sharing
77 Poster รัศมีเพ็ญ นาครินทร์https://drive.google.com/file/d/1EBbcSqNGlnmieT_2r-x36YmpSMNTkNWS/view?usp=sharing
78 Poster เรืองศิลป์ จำปาวงษ์https://drive.google.com/file/d/1gCIq6uU7OqmSu_rpli3zKH6N1-2hTzJg/view?usp=sharing
79 Poster สมภารธัชธรณ์  ศิโลศรีไชhttps://drive.google.com/file/d/16aFSJeHt6Wy2pjm-HQJyTHJ1UtekdOsE/view?usp=sharing

สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์

View posts by สุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
Scroll to top