วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JDRI-- วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

"วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดใช้ระบบ 1 ตุลาคม 2561"
 
 
เนื่องจากวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงชะลอการพิจารณาบทความในช่วงนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายใต้การทำงานบนระบบใหม่ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ขอให้ผู้นิพนธ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง Website ครับ 

วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:10:24 
 


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th