วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 Copyright CPRU2018 01 ตุลาคม 2561
2 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับบทความ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 ตุลาคม 2561
3 อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ (Rate) 01 ตุลาคม 2561
4 วิธีการสมัครสมาชิกและข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ 01 ตุลาคม 2561
5 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดใช้ระบบ 1 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
รวม 5 เรื่อง : จำนวน 1 หน้า : 1


© Copyright 2018 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โทรศัพท์ : 044-815-111, ภายใน. 4103, แฟกซ์ : 044-815-112
e-mail : research@cpru.ac.th